Działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast

Gminy i samorządy cały czas oferują działki komercyjne na sprzedaż. Ważne, aby miały one wykonane plany zagospodarowania terenu. Tylko takie działania pozwalają na rozwój miast i inwestycji deweloperskich przy jednoczesnym zachowaniu strategii rozwoju.

Uwarunkowania prawne dotyczące działek komercyjnych

Aby użytkować taką działkę, należy sprawdzić jakie warunki postawione są przez samorządy przyszłym inwestorom. Wytyczne mogą dotyczyć wysokości obiektów lub ich ulokowanie. Warto zapoznać się z tymi danymi przed przystąpieniem do złożenia oferty. W planach samorząd określa również funkcje, jakie ma spełniać przyszła inwestycja.

W przypadku obiektów przemysłowych dodatkowo dochodzą ograniczenia względem oddziaływania na środowisko przyszłej inwestycji. Plany zagospodarowania terenu mogą ulegać zmianom, niestety potrzebne są do tego konsultacje społeczne.

Sieć drogowa i dostęp do mediów dla przyszłych inwestorów

Żadna inwestycja nie może odbyć się bez uzbrojenia terenu w drogi dojazdowe. Oprócz tego należy wykonać prace związane z ułożeniem innych instalacji obsługujących planowane obiekty. W związku, że są to duże wydatki, to powinny być zaplanowanie i wykonane wcześniej. Należy oddać do dyspozycji inwestorów gotowe rozwiązania.

Wszystkie prace muszą być tak wykonane, aby nie utrudniały prowadzenia prac budowlanych oraz istniała możliwość modernizacji i rozbudowy sieci o dodatkowe elementy. W wielu wypadkach te działania lezą po stronie samorządu tak, aby nabywca nie ponosił dodatkowy kosztów, uzbrajając działki komercyjne.

Planowanie przestrzenne a tworzenie oferty działek na sprzedaż

Samorządy decydują o tym, jak będą wyglądały miejscowości w przyszłości. Należy pamiętać, aby tworzyć ofertę na sprzedaż działek inwestycyjnych tak, aby przyszłe inwestycje nie generowały w przyszłości dodatkowych kosztów dla budżetu gminy.

Wskazanie jest wydzielenie stref grupujących przedsiębiorców. W tym wypadku w pobliżu muszą być ulokowane arterie komunikacyjne oraz zlikwidowane utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych. Do tego zachodzi zaplecze i możliwości zwiększenia mocy zasilania na potrzeby produkcji nowych w pracy.

Budownictwo mieszkaniowe wymaga innych inwestycji samorządowych. Wpływa ono na funkcjonowanie całej miejscowości. Rozbudowując takie obszary, należy pamiętać o ośrodkach kultury i edukacji oraz połączenia komunikacją miejską z już istniejącą infrastrukturą miejską. Plany powinny być tworzone w długiej perspektywie, aby uniknąć kosztów modernizacji istniejących rozwiązań. To również sposób na ograniczenie kosztów funkcjonowania miasta.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – działki komercyjne